Vistakstur, öryggi í akstri, Endurmenntun - Fjarfundur

Slys og neikvæð umhverfisáhrif eru á meðal helstu vandamála í umferðinni. Vistakstur hefur marga kosti, s.s. orku- og peningasparnað, minni mengun og aukið umferðaröryggi, auk þess sem komið hefur í  ljós  að hann sparar oftar en ekki tíma. Vistakstur snýst um að bílstjóri sýni framsýni í akstri og verði meðvitaðri um aksturslag sitt, dragi úr eldsneytiseyðslu og um leið úr losun mengandi efna í útblæstri. Samhliða  breyttum hugsunarhætti bílstjóra eykst umferðaröryggið. Sérhver bílstjóri getur tileinkað sér hagkvæmari og umhverfisvænni akstur.

Forkröfur náms: Ætlað atvinnubílstjórum í akstri ökutækja með ökuréttindaflokki D1 og D til farþegaflutninga í atvinnuskyni og í flokki C1 og C til vöruflutninga í atvinnuskyni. 
Atvinnubílstjórar sem fengu ökuréttindi sín fyrir 10. september 2013 þurfa að hafa lokið námskeiði fyrir 10. september 2018.

Lengd: 7 klst. með matar- og kaffihléum

Námsmarkmið: Markmiðið er að bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og annarra í umferðinni með réttu aksturslagi.

Leiðbeinandi: Gunnar Kristinsson

Hvar: EKILL FJARFUNDUR

SKRÁNING