Ökuréttindi B/BE

Verkleg kennsla fyrir bílpróf fer fram í Volvo S60

Bílpróf - B flokkur
Veitir rétt til að stjórna:

1. Fólksbifreið með leyfða heildaþyngd 3.500 kg eða minna og með sæti fyrir 8 farþega eða færri, auk ökumanns.
2. Sendibifreið með leyfða heildarþyngd 3.500 kg eða minna.
3. Fólks- eða sendibifreið með tengdan eftirvagn / tengitæki sem er 750 kg eða minna að leyfðri heildarþyngd.
4. Fólks- eða sendibifreið með tengdan eftirvagn / tengitæki sem er meira en 750 kg að leyfðri heildarþyngd enda sé leyfð heildarþyngd beggja ökutækja 3.500 kg eða minna og leyfð heildarþyngd eftirvagnsins / tengitækisins ekki meiri en eigin þyngd dráttartækisins.
5. Dráttarvél.
6. Vinnuvél. ( aðeins heimilt að aka en ekki vinna á vinnuvélinni )
7. Léttu bifhjól.
8. Bifhjóli á þremur, fjórum eða fleiri hjólum.
9. Torfærutæki, s.s vélsleða og torfærubifhjóli.

Ábyrgð nemenda í verklegu prófi: Í verklegri kennslu telst ökukennari ökumaður bifreiðar skv.lögum og tryggingum. Í verklegu ökuprófi telst próftaki ökumaður og ber því ábyrgð á ökutækinu skv.því.

Beiðni um ökukennara

NETÖKUSKÓLI EKILS


Kerruréttindi sem fylgja B réttindum 

Veitir rétt til að aka:

1. Ökutæki í flokki B með tengdan eftirvagn eða tengitæki sem er allt að 750 kg að heildarþunga.  Þó má samanlögð þyngd beggja ökutækja, bíls og kerru / tengitækis vera allt að 3.500 kg.

Dæmi:   Ef bíllinn er 3.500 kg í heildarþyngd þá má kerran vera allt að 750 kg í heildarþunga.
             Ef bíllinn er 2.500 kg í heildarþunga þá má kerran vera allt að 1,000 kg í heildarþunga og bíllinn
             þarf að vera skráður til að mega draga svo þunga kerru. 

Námskröfur:

Þegar unglingur hefur náð 16 ára aldri má hann eins og reglur eru í dag byrja ökunám á bifreið. Taka þarf bóklegt sem verklegt nám sem samanstendur af námskeiðum sem kallast Ö1, Ö2 og Ö3. Bóklegt Ö1 og Ö2 námskeið er hægt að taka í fjarnámi hjá Ekli ökuskóla. Að loknu Ö1 námskeiði getur unglingurinn fengið útgefið æfingaleyfi þar sem hann getur keyrt bifreið undir leiðsögn, oftast eru það foreldrar sem taka þá leiðsögn í æfingaakstri að sér.

Almenn ökuréttindi í flokki B veita rétt til að aka fólksbifreið að hámarksþyngd 3.500 kg og 8 farþega auk ökumanns.  
Sendibifreið sem er allt að 3.500 kg.
Þá má draga kerru sem er allt að 750 kg að heildarþyngd ef bílinn sem dregið er með er 3.500 kg. Draga má þyngri kerru en 750 kg en þá má sameiginlegur þungi beggja ökutækja ekki fara yfir 3.500 kg. Þ.e.a.s að bílinn og kerran mega þá ekki sameiginlega fara yfir 3.500 kg í heildarþunga.
Dráttarvél.
Vinnuvél, bara keyra hana en ekki vinna á vinnuvélinni.
Létt bifhjól, vespu.
Bifhjól á þremur hjólum, fjórhjól eða hjól á fleiri hjólum.
Torfærutæki, t.d snjósleða, torfærubifhjól.

Námskeið fyrir almenn ökuréttindi;

Bókleg sem verkleg námskeið sem samanstanda af námskeiðum í ökunámi 1-3, Ö1, Ö2 og Ö3.  Bókleg námskeið fyrir Ö1 12 kennslustundir og Ö2 10 kennslustundir er hægt að taka í fjarnámi hjá Ekli ökuskóla, mjög gott námskeið ásamt því að vera þægilegt og ódýrt því taka þarf inn í reikninginn milliferðir frá heimili og til þess staðar sem námskeiðið fer fram. Verkleg kennsla á bílinn u.þ.b 10 tíma fyrir æfingaleyfi er svo best að fari fram samhliða bóklega undirbúningnum og u.þ.b 6 tímar á Ö2 námskeiðinu. Á Ö3 námskeiði er farið í gegnum forvarnir, 5 tíma kennsla sem er blönduð sýni- og fræðileg kennsla þar sem nemandinn er látinn aka skriðvagni (skidcar) sem er sérstaklega útbúinn bíll til æfingaaksturs á lokuðu svæði.

Sjá námskrá.

BE réttindi getur sá fengið sem náð hefur 18 ára aldri

BE, C1E og D1E - Eftirvagna réttindaflokkur

Réttindaflokkur BE veitir ökuréttindi til að aka bifreið í flokki B með eftirvagn sem er allt að 3.500 kg að heildarþunga. ATH að öruggast er að skoða í skráningaskírteini hvers ökutækis hvað ökutækið má draga þungan eftirvagn og er þá alltaf farið eftir heildarþunga eftirvagnsins ekki eigin þyngd.


Réttindaflokkur C1E og D1E gefur ökuréttindi fyrir vörubifreið í flokki C1 eða hópbifreið í flokki D1 með eftirvagni sem er þyngri en 750 kg að heildarþunga.  Þó má sameiginlegur heildarþungi beggja ökutækja ekki fara yfir 12.000 kg ( 12 tonn ). 

Aldurskröfur fyrir BE réttindi er 18 ára aldur og hafa fullnaðar ökuskírteini.  Fyrir C1E 18 ára og fyrir D1E 21 árs.

Ábyrgð nemenda í verklegu prófi: Í verklegri kennslu telst ökukennari ökumaður bifreiðar skv.lögum og tryggingum. Í verklegu ökuprófi telst próftaki ökumaður og ber því ábyrgð á ökutækinu skv.því.

Námskeið fyrir E réttindaflokk (eftirvagna) inniheldur;  Bóklegt námskeið fyrir eftirvagna eru 4 kennslustundir sem er tekið í framhaldi af grunnnámi og þeim framhaldsgreinum sem taka þarf fyrir C1 og D1 réttindaflokka.  Verklegar kennslustundir fyrir eftirvagn í flokki C1 og D1 geta orðið allt að 4 kennslustundir sem fer eftir því hvaða réttindi hver og einn hefur fyrir í eftirvögnum.

Námsefni;  Námsefni grunnnáms,  námsefni framhaldsnámskeiðs eftir því hvort um er að ræða C1 eða D1 að viðbættum 4 kennslust. um eftirvagna. Þá þarf að taka 4 tíma í akstri með eftirvagn að viðbættum próftíma, samtals 5 tíma.

Sjá námskrá.