Aldurskröfur, innihald náms og verklegar kennslustundir


M réttindi / skellinaðra, vespa.

Aldurskröfur fyrir M réttindi eru þau að viðkomandi hafi náð 15 ára aldri.

Námskeið fyrir M réttindi;

Bóklegt sem verklegt námskeið. Bóklegt námskeið þar sem farið er yfir helstu reglur um akstur í umferð og meðferð léttbifhjóls, 12 kennslustundir. Hægt að taka í fjarnámi hjá Ekli ökuskóla.  Akstur á afmörkuðu svæði þar sem próftaki þarf að sýna ákveðna akstursfærni í keiluæfingum og akstur í almennri umferð.  Kennslustundir að lágmarki 8.

Sjá námskrá.

 

B réttindi / bíll

Þegar unglingur hefur náð 16 ára aldri má hann eins og reglur eru í dag byrja ökunám á bifreið. Taka þarf bóklegt sem verklegt nám sem samanstendur af námskeiðum sem kallast Ö1, Ö2 og Ö3. Bóklegt Ö1 og Ö2 námskeið er hægt að taka í fjarnámi hjá Ekli ökuskóla. Að loknu Ö1 námskeiði getur unglingurinn fengið útgefið æfingaleyfi þar sem hann getur keyrt bifreið undir leiðsögn, oftast eru það foreldrar sem taka þá leiðsögn að sér.

Almenn ökuréttindi í flokki B veita rétt til að aka fólksbifreið að hámarksþyngd 3.500 kg og 8 farþega auk ökumanns.  
Sendibifreið sem er allt að 3.500 kg.
Þá má draga kerru sem er allt að 750 kg að heildarþyngd ef bílinn sem dregið er með er 3.500 kg. Draga má þyngri kerru en 750 kg en þá má sameiginlegur þungi beggja ökutækja ekki fara yfir 3.500 kg. Þ.e.a.s að bílinn og kerran mega þá ekki sameiginlega fara yfir 3.500 kg í heildarþunga.
Dráttarvél.
Vinnuvél, bara keyra hana en ekki vinna á vinnuvélinni.
Létt bifhjól, vespu.
Bifhjól á þremur hjólum, fjórhjól eða hjól á fleiri hjólum.
Torfærutæki, t.d snjósleða, torfærubifhjól.

Námskeið fyrir almenn ökuréttindi;

Bókleg sem verkleg námskeið sem samanstanda af námskeiðum Ö1, Ö2 og Ö3.  Bókleg námskeið fyrir Ö1 12 kennslustundir og Ö2 10 kennslustundir er hægt að taka í fjarnámi hjá Ekli ökuskóla, mjög gott námskeið ásamt því að vera þægilegt og ódýrt því taka þarf inn í reikninginn milliferðir frá heimili og til þess staðar sem námskeiðið fer fram. Verkleg kennsla á bílinn u.þ.b 10 tíma fyrir æfingaleyfi er svo best að fari fram samhliða bóklega undirbúningnum og u.þ.b 6 tímar á Ö2 námskeiðinu. Á Ö3 námskeiði er farið í gegnum forvarnir, 5 tíma kennsla sem er blönduð sýni- og fræðileg kennsla þar sem nemandinn er látinn aka skriðvagni (skidcar) sem er sérstaklega útbúinn bíll til æfinga á lokuðu svæði.

Sjá námskrá.

 


A réttindi / mótorhjól
.

Aldurskröfur fyrir A réttindi er 17 ára en þá fær sá aðili réttindi til að aka stóru bifhjóli sem er að hámarki 25kw að stærð vélar.  Eftir tveggja ára reynslu sem ökumaður bifhjóls allt að 25kw að stærð fær viðkomandi full ökuréttindi á stórt bifhjól og má aka hvaða bifhjóli sem er hafi hann tekið ökuprófið á sínum tíma á bifhjól sem nær þeirri stærð sem reglur kveða á um fyrir þá sem taka próf á stórt bifhjól.  Ef viðkomandi hefur náð 21 árs aldri þegar hann tekur próf á bifhjól fær hann strax full ökuréttindi á hvaða bifhjól sem er hafi hann tekið prófið á nægjanlega öflugt bifhjól, sem reglur segja til um.

Námskeið fyrir A réttindi;

Bóklegt sem verklegt námskeið.  Hafi viðkomandi þegar réttindi til að aka bifreið í flokki B þarf að taka 12 kennslustunda bóklegt námskeið, sem hægt er að taka í fjarnámi hjá Ekli ökuskóla. Hafi viðkomandi ekki B réttindi þarf að taka 24 kennslustunda bóklegt námskeið.  Þá þarf að taka 11 kennslustundir í verklegri kennslu.  Akstur á plani þar sem æfa þarf meðferð hjólsins m.a í keiluæfingum og síðan akstur í almennri umferð.

Sjá námskrá.

 BFF réttindi / Leigubíll

Réttindaflokkur BFF gefur réttindi til að aka fólks- / sendibifreið fyrir allt að 8 farþega í atvinnuskyni, þ.e.a.s að taka gjald fyrir. Heildarþungi eftirvagns er 750 kg og þarf að bæta við sig BE réttindum til að mega aka með meiri þunga.  

Aldurskröfur fyrir BFF réttindi eru þau að viðkomandi þarf að hafa náð 20 ára aldri og hafa fullnaðar ökuskírteini fyrir réttindaflokk B.  Hann þarf sem sagt að hafa endurnýjað B réttinda ökuskírteinið sitt í fullnaðarökuskírteini. 

Námskeið fyrir BFF réttindi inniheldur;   

Grunnnám 52 stundir. Ferðafræði 16 stundir. 3 verklega tíma í akstri að viðbættum próftíma, samtals 4 tíma.

Námsefni;  Námsefni grunnnáms sem er, Umferðarfræði 12 kennslust. Umferðarsálfræði 12 kennslust. Bíltækni 12 kennslust. Skyndihjálp 16 kennslust.  Í framhaldsnámskeiði fyrir aukin ökuréttindi eru teknar 16 kennslustundir í Ferðafræði.

Sjá námskrá.

 C1 réttindi / 7.500kg.

Réttindaflokkur C1 gefur réttindi til að aka vörubifreið sem er allt að 7.500 kg að heildarþunga.  Þá gefur þessi réttindaflokkur réttindi til að aka bifreiðinni með eftirvagni sem er að heildarþunga 750 kg.  Til þess að mega draga þyngri eftirvagn þarf að taka eftirvagnaréttindi flokk C1E.

Aldurskröfur fyrir C1 réttindi eru þau að viðkomandi þarf að hafa náð 18 ára aldri og hafa fullnaðar ökuskírteini fyrir réttindaflokk B.  Hann þarf sem sagt að hafa endurnýjað B réttinda ökuskírteinið sitt í fullnaðarökuskírteini. 

Námskeið fyrir C1 réttindi inniheldur;   

Grunnnám 52 stundir. Stór ökutæki 10 stundir. 6 verklega tíma í akstri að viðbættum próftíma, samtals 7 tíma.

Námsefni;  Námsefni grunnnáms sem er, Umferðarfræði 12 kennslust. Umferðarsálfræði 12 kennslust. Bíltækni 12 kennslust. Skyndihjálp 16 kennslust.  Í framhaldsnámskeiði fyrir aukin ökuréttindi eru teknar 10 kennslustundir í Stór ökutæki.

Sjá námskrá.

 D1 réttindaflokkur

Réttindaflokkur D1 gefur réttindi til að aka hópbifreið fyrir 16 farþega í atvinnuskyni.  Sem táknar að með D1 réttindi getur viðkomandi aðili starfað við akstur slíkra bifreiða og er heimilt að taka gjald fyrir aksturinn.  Þá gefur þessi réttindaflokkur réttindi til að mega aka bifreiðinni með eftirvagni sem er að heildarþunga 750 kg.  Til þess að mega draga þyngri eftirvagn þarf að taka eftirvagnaréttindi flokk D1E.

Aldurskröfur fyrir D1 réttindi eru 21 árs aldur og að hafa fullnaðar ökuskírteini. 

Námskeið fyrir D1 réttindi inniheldur;  Sama og fyrir C1 að en taka þarf að auki Ferða- og farþegafræði 16 stundir. Þá þarf að taka 8 verklega tíma í akstri að viðbættum próftíma, samtals 9 tíma.

Hafi nemandi þegar tekið réttindi C1 þarf aðeins að bæta við 16 stundum í ferða- og farþegafræði og taka tvo tíma í akstri að viðbættum próftíma, samtals 3 tíma.

Námsefni;  Námsefni grunnnáms sem er, Umferðarfræði 12 kennslust. Umferðarsálfræði 12 kennslust. Bíltækni 12 kennslust. Skyndihjálp 16 kennslust.  Í framhaldsnámskeiði þarf að taka 10 kennslustundir í Stór ökutæki og 16 kennslustundir í Ferða- og farþegafræði.

Sjá námskrá.

 BE, C1E og D1E - Eftirvagna réttindaflokkur

Réttindaflokkur BE veitir ökuréttindi til að aka bifreið í flokki B með eftirvagn sem er þyngri en 750 kg. ATH að öruggast er að skoða í skráningaskírteini hvers ökutækis hvað ökutækið má draga þungan eftirvagn og er þá alltaf farið eftir heildarþunga eftirvagnsins ekki eigin þyngd.
Réttindaflokkur C1E og D1E gefur réttindi til að aka vörubifreið í flokki C1 eða hópbifreið í flokki D1 með eftirvagni sem er þyngri en 750 kg að heildarþunga.  Þó má sameiginlegur heildarþungi beggja ökutækja ekki fara yfir 12.000 kg ( 12 tonn ). 

Aldurskröfur fyrir BE réttindi er 18 ára aldur og hafa fullnaðar ökuskírteini.  Fyrir C1E 18 ára og fyrir D1E 21 árs.

Námskeið fyrir E réttindaflokk (eftirvagna) inniheldur;  Bóklegt námskeið fyrir eftirvagna eru 4 kennslustundir sem er tekið í framhaldi af grunnnámi og þeim framhaldsgreinum sem taka þarf fyrir C1 og D1 réttindaflokka.  Verklegar kennslustundir fyrir eftirvagn í flokki C1 og D1 geta orðið allt að 4 kennslustundir sem fer eftir því hvaða réttindi hver og einn hefur fyrir í eftirvögnum.

Námsefni;  Námsefni grunnnáms,  námsefni framhaldsnámskeiðs eftir því hvort um er að ræða C1 eða D1 að viðbættum 4 kennslust. um eftirvagna. Þá þarf að taka 4 tíma í akstri með eftirvagn að viðbættum próftíma, samtals 5 tíma.

Sjá námskrá.

 C réttindaflokkur (stór vörubifreið )

Réttindaflokkur C gefur réttindi til að aka vörubifreið sem er þyngri en 7.500 kg að heildarþunga. Þá gefur þessi réttindaflokkur réttindi til að aka bifreiðinni með eftirvagni sem er að heildarþunga 750 kg. Til þess að mega draga þyngri eftirvagn þarf að taka eftirvagnaréttindi flokk CE.

Aldurskröfur fyrir C réttindi eru 21 árs aldur og hafa fullnaðar ökuskírteini. Hann þarf sem sagt að hafa endurnýjað B réttinda ökuskírteinið sitt í fullnaðarökuskírteini. 

Námskeið fyrir C réttindi inniheldur;  

Grunnnám 52 stundir. Stór ökutæki 32 stundir. 12 verklega tíma í akstri að lágmarki að viðbættum próftíma, samtals 13 tíma.

Námsefni; Námsefni grunnnáms sem er, Umferðarfræði 12 kennslust. Umferðarsálfræði 12 kennslust. Bíltækni 12 kennslust. Skyndihjálp 16 kennslust.

Í framhaldsnámskeiði fyrir aukin ökuréttindi eru teknar 32 kennslustundir í Stór ökutæki sem samanstendur af námsefni um stjórnun stórra ökutækja og bíltækni stórra ökutækja.

Sjá námskrá.

 D réttindaflokkur (stór hópbifreið)

Réttindaflokkur D gefur réttindi til að aka hópbifreið í atvinnuskyni, stór hópbifreið. Sem táknar að með D réttindi getur viðkomandi aðili starfað við akstur hópbifreiða og er heimilt að taka gjald fyrir aksturinn. Þá gefur þessi réttindaflokkur réttindi til að mega aka bifreiðinni með eftirvagni sem er að heildarþunga 750 kg. Til þess að mega draga þyngri eftirvagn þarf að taka eftirvagnaréttindi flokk DE.

Aldurskröfur fyrir D réttindi er 23 ára. Þá þaf viðkomandi að hafa fullnaðar ökuskírteini í flokki B.

Námskeið fyrir D réttindi inniheldur; Sama og fyrir C en taka þarf að auki Ferða- og farþegafræði 16 stundir. Þá þarf að taka 8 verklega tíma í akstri + próftíma en í hópbifreið er próftíminn tvær stundir, samtals 10 tíma.

Hafi nemandi ekki tekið réttindi C áður þarf hann að taka 12 verklega tíma í akstri og 2 tíma í pófi samtals 14 tíma.

Námsefni; Námsefni grunnnáms sem er, Umferðarfræði 12 kennslust. Umferðarsálfræði 12 kennslust. Bíltækni 12 kennslust. Skyndihjálp 16 kennslust. Í framhaldsnámskeiði þarf að taka 32 kennslustundir í Stór ökutæki og 16 kennslustundir í Ferða- og farþegafræði.

Sjá námskrá.

 E réttindaflokkur (trailer)

Námskeið fyrir E réttindaflokk (eftirvagna) inniheldur;
Bóklegt námskeið fyrir eftirvagna, 4 kennslustundir sem er tekið í framhaldi af grunnnámi og þeim framhaldsgreinum sem taka þarf fyrir C og D réttindaflokka. Verklegar kennslustundir fyrir eftirvagn eru 7 kennslustundir og síðan próftími samtals 8 tímar.

Aldurskröfur 21 árs fyrir CE en 23 fyrir DE

Námsefni; Námsefni grunnnáms, námsefni framhaldsnámskeiðs eftir því hvort um er að ræða C eða D að viðbættum 4 kennslustundir í bóklegu efni um eftirvagna.

Þá er nóg fyrir nemandan að taka eftirvagnaréttindi í flokki CE og gilda þau réttindi einnig fyrir DE.

Sjá námskrá.